Europski strukturni i investicijski fondovi

U Dubrovniku je ove godine održan jubilarni 10. Mediteranski sajam zdrave prehrane na kojem je svoje proizvode predstavila i Plinotehnika. S ponosom Vam predstaljamo kotlovinu promjera većeg od 2 metra koju smo izradili za potrebe sajma. Dio atmosfere sa sajma kao i naše proizvode predstaviti ćemo Vam u nekoliko fotografija.