Potpora - COVID 19 zajam

Obavijest o dodijeljenoj državnoj potpori u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji bolesti covida-19, temeljem odobrenog zajma broj 78/24806

Prema nalogu Poduzetnika/Korisnika državne potpore: PLINOTEHNIKA d. o. o. za proizvodnju plinskih uredaja i ugostiteljske opreme, HAMAG-BICRO je dana 02.03.2021. godine odobrio zajam broj 78/24806 u okviru Programa COVID-19 zajam za obrtna sredstva, u ukupnom iznosu od 230.000,00 HRK (slovima: dvjestotridesettisućakuna)."

DOKUMENTI:
Obavijest o dodijeljenoj potpori_PLINOTEHNIKA.pdf
2a. INFORMATIVNI LIST_COVID-19.docx
5c_TABLICA_kontrola namjenskog korištenja_ COVID.xlsx